Pro koho je EUROCANIS vhodný:
 • Majitele psů
 • Chovatelské stanice
 • Poradce chovu
 • Chovatelské kluby
 • Kynologické spolky
Co program umí:
 • Vede plnou evidenci o psech z vlastního chovu či ve vlastnictví
 • Vede zkrácenou evidenci o všech psech vybraného plemene
 • Umožňuje do Základních karet psů vkládat jejich fotografie
 • Vede knihy vrhů, výstav, titulů, ošetření, deníku chovatele
 • Umí sestavovat průkazy původu - přehledné rodokmeny
 • Umožňuje předávávání základních dat mezi uživateli
Co program nabízí:
Předávání dat mezi jednotlivými uživateli – jedná se předávání základních karet psů. Zde by bylo dobré i vzájemné využití dat mezi poradci chovu a chovateli V každé ze záložek je okno poznámka – kde si může uživatel dle svých potřeb zaznamenávat vlastní údaje

U psů v plné evidenci

 • Eviduje přidělené tituly a ocenění – zde zaznamenáváme šampionáty, složené zkoušky atd.

 • Eviduje výstavy, výstavní úspěchy, posudky z výstav (dle filtrů pak můžeme srovnávat například posuzovatel – výstavní výsledek)

 • Zdravotní ošetření – zde evidujeme veškerá ošetření veterinárním lékaře, ale i osobní ošetření – odčervení …. Můžeme zde určit termín dalšího ošetření a prostřednictvím "Evidence úkolů" budeme na tento úkol upozorňováni

 • Reprodukce feny – zde evidujeme veškerá hárání a případně krytí feny. Můžeme zde opět uložit termín plánovaného dalšího hárání a budeme na něj upozorněni

 • Evidence vrhů – zde zaznamenáváme údaje o průběhu porodu, a jednotlivých štěňatech, které pak převádíme do Plné evidence

 • Vyhledává z databáze potomky zvoleného jedince

 • Umožňuje vést s vazbami na jednotlivé psy Deníky – zde můžeme zaznamenávat mimořádné události v životě psa, ale lze jej používat i jako tréninkový deník.

 • Eviduje úkoly – zde se stahují data z jednotlivých záložek, které jsme naplánovali na upozorňování, ale můžeme jej používat i na zaznamenání termínů uzávěrek výstav – pak nás bude program upozorňovat, že se blíží uvedený termín

Další informace můžete získat na (viz kontakty)